อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม NASSAT | ใบอนุญาต Anatelบราซิล Anatel - สำนักงานแห่งชาติของกิจการโทรคมนาคม

ANATEL

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Agency (Anatel) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศบราซิล สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศที่หน่วยงานที่มีการจัดการอย่างเป็นอิสระและมีความเป็นอิสระทางการเงิน กิจกรรมรวมถึงการดำเนินการตามนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมใบอนุญาตกำกับดูแลการบริหารจัดการคลื่นความถี่ที่วิทยุและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในหมู่คนอื่น