อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม NASSAT | ใบอนุญาต Anatelบราซิล Anatel - สำนักงานแห่งชาติของกิจการโทรคมนาคม

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมการสื่อสารโทรคมนาคมในบราซิล สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศนี้เอเจนซี่มีการจัดการอย่างเป็นอิสระและเป็นอิสระในแง่การเงิน กิจกรรมของ บริษัท ได้แก่ การดำเนินการตามนโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมกฎระเบียบของใบอนุญาตการจัดการคลื่นความถี่วิทยุและการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นต้น