ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต NASSAT ดาวเทียม - ความจุสูงโทรศัพท์ดาวเทียม - ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมมีครอบคลุมทั่วโลก

บางรุ่น Orientatvos และการประยุกต์ใช้

โทรศัพท์ดาวเทียม

โทรศัพท์ดาวเทียม