เสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียมอินเทอร์เน็ตด้วยการแนะแนวอัตโนมัติดาวเทียม NASSAT ในวงดนตรีกา Ku Band, วง C

เข็มขัดคลาร์ก | ดาวเทียม

NASSAT ดาวเทียม L-Band

เข็มขัดคลาร์ก | ดาวเทียม