กลุ่ม NASSAT Satcom

COBHAM

cobham

Air-Land-Sea-ทหาร

INetVu

INetVu

ระบบมือถือที่ดิน

EPAK

Maritima ประสิทธิภาพสูง

SES

ความสามารถในอวกาศ - O3b